Merz Huisregels

Voor iedereen die de Dordtse binnenstad en Café Restaurant Merz bezoekt moet de omgeving gezellig, leefbaar en veilig blijven.
Hierom hanteren wij de volgende huisregels:

KHN Huis- en gedragsregels

 • Na 23:00 uur hanteren wij een leeftijdgrens 16 jaar en ouder.
 • Volg altijd aanwijzingen op van het personeel.
 • Op verzoek dienen bezoekers zich te kunnen legitimeren met een geldige legitimatie.
 • Wij behouden ons het recht voor om bezoekers te fouilleren en tassen te onderzoeken.
 • Wij behouden ons het recht voor om bezoekers met ongewenste voorwerpen of die geen medewerking willen verlenen aan de voornoemde fouillering de toegang te weigeren.
 • Bij agressie tegen/intimidatie van andere bezoekers en/of ons personeel, beschadiging van andermans eigendom of enig ander ongewenst gedrag zal onmiddellijk ontzegging van de toegang volgen.
 • Wij maken gebruik van camera’s. Een ieder die Merz bezoekt, stemt toe in het maken van opnamen en het gebruik van het verzamelde materiaal bij eventuele vervolging.
 • Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigendommen. Merz accepteert geen verantwoordelijkheid bij diefstal, vermissing en/of beschadiging.
 • Roken is alleen toegestaan in de daarvoor door Merz aangewezen rookruimte en ons terras. Na terrassluiting geldt alleen nog de rookruimte als aangewezen ruimte.
 • Het is bij wet verboden alcohol te schenken aan personen onder de 18 jaar. Merz maakt hierop geen uitzonderingen. Bij het faciliteren van alcoholische dranken aan minderjarigen door andere bezoekers zal onmiddellijk ontzegging van de toegang volgen.
 • Het gebruiken, verhandelen en/of bij zich hebben van enige vorm van drugs is bij ons verboden.
 • Het bij zich hebben en/of gebruiken van voorwerpen die als wapen worden aangemerkt is verboden.
 • Indien bezoekers in het verleden problemen hebt veroorzaakt, kan deze de toegang blijvend worden ontzegd.
 • Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, vernielingen en geweld in welke vorm dan ook worden niet getolereerd en heeft ontzegging van de toegang tot gevolg.
 • Het is verboden eigendommen van Merz mee te nemen naar buiten of te gebruiken op de niet bedoelde wijze.
 • Bezorg onze buren bij het in- en uitgaan geen overlast.
 • Bij constatering van strafbare feiten wordt er altijd aangifte gedaan. Hierbij geldt artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek en zullen de kosten verhaald worden op de dader. Daarnaast brengen wij € 60 ,- administratiekosten in rekening.

 

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat we je de best mogelijke ervaring op onze website kunnen geven. We gebruiken ze puur voor analytische doeleinden en ze hebben nauwelijks gevolgen voor je privacy.