Voorwaarden

Uniforme Voorwaarden Horeca

Op al onze dienstverlening zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. De UVH zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank en bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s-Gravenhage. Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek toegestuurd. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

De UVH zijn de voor­waarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restau­rants, cafés en aanverwante bedrijven (waaron­der ca­te­ringbe­drijven, party-servicebedrijven e.d.), hore­cadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten.

Download de UVH direct van de website van Horeca Nederland.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat we je de best mogelijke ervaring op onze website kunnen geven. We gebruiken ze puur voor analytische doeleinden en ze hebben nauwelijks gevolgen voor je privacy.